Helvetia 

0
Rendeljen termékeket további 15000 Ft értékben és a szállítási költség ingyenes lesz!

Leg >>

Termékek

Általános Üzleti Feltételek

 


I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 

1.1. A jelen általános üzleti feltételek (a továbbiakban: „ÁÜF”) azon feltételeket szabályozzák, amelyekkel társaságunk, a Helvetia Direct Marketing s.r.o. (a Helvetia Apotheke márka tulajdonosa), Hostivarska 133/64, 102 00 Praha 10, Cseh Köztársaság, Cégj.: 284 00 658, Adószám: CZ 284 00 658 (a továbbiakban: „Eladó”) árut értékesít természetes személy fogyasztók, mint vevők (a továbbiakban: „Vevő”) részére, különösen, de nem kizárólagosan, nyomtatott reklámanyagok, a saját internetes oldalai www.helvetia.hu, online ajánlatok és aktív telemarketing segítségével.
Áru alatt a jelen ÁÜF alkalmazásában különösen a Helvetia Apotheke márkanév alatt az eladó által gyártott áru értendő.

1.2. Eladó bizonyos esetekben (a kiszállítás gyorsítása, illetve amennyiben a teljes termékválaszték raktáron van) a megrendelés teljesítéséhez valamelyik logisztikai partnere szolgáltatásait is igénybe veheti. Ettől függetlenül azonban a teljes felelősséget (a megrendelés teljesítéséért, a termékek minőségéért, az esetleges reklamációkért stb.) az ügyféllel szemben mindig az Eladó viseli.

1.3. Fogyasztó, illetve Vevő alatt az a természetes személy értendő, aki az Eladóval kötött adásvételi szerződés teljesítése során nem az üzleti vagy vállalkozói tevékenységének keretén, vagy foglalkozásának független gyakorlása keretén belül jár el.

1.4. A jelen ÁÜF tárgyát a Szerződő Felek, azaz az Eladó és Vevő kölcsönös jogainak és kötelezettségeinek szabályozása képezi, amelyek az ÁÜF 2.2. pontjában meghatározott módok egyikének alapján keletkeztek (a továbbiakban: „Adásvételi Szerződés”).

1.5. Eladó és Vevő (fogyasztó) közötti jogviszonyokra, amelyeket sem a jelen ÁÜF, sem az Eladó és Vevő között létrehozott szerződések kifejezetten nem szabályoznak, az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről, illetve a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

1.6. Az ÁÜF az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Bármely eltérés esetén az ÁÜF és az adásvételi szerződés között az adásvételi szerződés a mérvadó. Az adásvételi szerződés és az ÁÜF szövege magyar nyelvű.

1.7. A Vevők, akik terméke(ke)t rendelnek a www.helvetia.hu weboldalon, megrendeléseik leadásával elfogadják a jelen Általános Üzleti Feltételeket. Mindazon Vevők számára, akik egyéb módon adnak le megrendeléseket, rövidített formájában állandó jelleggel hozzáférhetők az Általános Üzleti Feltételek. Az ÁÜF érvényes és teljes változata folyamatosan elérhető a www.helvetia.hu oldalon. Az Általános Üzleti Feltételek az Eladó és Vevő között létrehozott valamennyi adásvételi szerződés (megrendelés) szerves részét képezik.

1.8. Az eladó által a www.helvetia.hu oldalon üzemeltetett online áruház az eladó által eladásra kínált árukat tartalmazza, a következő információkat is beleértve:

a) termék neve;

b) termékfotók; felhasználhatók olyan fényképek is, amelyek eltérhetnek például színben a termék csomagolásától; az ajánlat szöveges leírása mindig meghatározó annak megállapítására, hogy egy termék megfelel-e egy adott ajánlatnak;

c) az ajánlat szöveges leírása;

d) termék jellegének megfelelő termékleírás;

e) termék ára - mindig az általános forgalmi adót és az áru visszaküldési költségét tartalmazó végső árként van feltüntetve, ha ezt az árut jellegéből adódóan nem lehet szokásos postai úton visszaküldeni. Az áruk ára nem tartalmazza az áruk vevő részére történő házhoz szállításának költségeit, hacsak az ajánlat másként nem rendelkezik, míg az áruk eladására vonatkozó ajánlat és az áruk árai mindaddig érvényben maradnak, amíg azok megjelennek a webes felület;

1.9. Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladóval való viszonyának szabályozása céljából a megrendelés leadásának pillanatában érvényes és hatályos szövegű ÁÜF tekintendő hatályosnak. Eladó jogosult az ÁÜF módosítására vagy kiegészítésére, egyetlen változtatás sem érinti azonban az ÁÜF egy korábbi változatának hatálya alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.
 

 

II. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREHOZÁSA

2.1. Vevő megrendelésének Eladó részére történő kézbesítésével szerződéses viszony jön létre Eladó és Vevő között, azaz Eladó és Vevő adásvételi szerződést kötnek egymással. Eladó fenntartja az áruhoz fűződő tulajdonjogát, azaz a Vevő csak az áru árának kifizetési pillanatában válik az áru tulajdonosává.

2.2. Vevő a termék(ek)et az alábbi módok valamelyikén rendelheti meg:
a) a megrendelési kupon kitöltésével és postán történő feladásával az alábbi elérhetőségek valamelyikére: Eladó reklámanyagon feltüntetett címére, , vagy e-mail mellékleteként beszkennelve a megadott e-mail címre;
b) egy megrendelő SMS kitöltésével és megküldésével a megadott SMS-számra,
c) a megrendelő űrlap kitöltésével és jóváhagyásával a www.helvetia.hu weboldalon,
d) aktív telemarketing útján, azaz a Vevő telefonon leadott megrendelésével,
e) telefonos megrendelés útján,
f) egyéb, mind az Eladó, mind pedig a Vevő számára elfogadható módon.

2.3. A megrendelő űrlap, a kupon, illetve az SMS főként az alábbi információkat tartalmazza, amelyek a telefonos megrendelés folyamán is közlésre kerülnek:
a) az áru meghatározása,
b) az áru vételára és a fizetés módja,
c) adatok a megrendelt áru kívánt kiszállítási módjáról, valamint
d) információk az áru kiszállításával összefüggő költségekről
(a továbbiakban együttesen: „Megrendelés”).

Az árumegrendelés lehetséges módszerei alapján a megrendelés kézbesítettnek tekinthető a rendelési kupon kézbesítésének pillanatában, vagy a kitöltött megrendelés SMS kézbesítésével, vagy a www.helvetia.hu oldalon található megrendelőlap kézbesítésével, vagy telefonhívás útján.

2.4. Amennyiben Felek az adásvételi szerződésről aktív telemarketing keretében állapodnak meg, Eladó Vevő részére megadja az alapvető adatait, valamint a beszélgetés célját.

2.5. A megrendelő űrlap www.helvetia.hu oldalon történő jóváhagyása és elküldése esetén a Vevő a küldés előtt ellenőrizheti és módosíthatja a megrendelésben feltüntetett adatait, Vevő tehát lehetőséget kap arra, hogy kijavítsa a megrendelése rögzítése során keletkezett hibákat. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. Eladó a megrendelés beérkezését a megrendelés kézhezvételét követően e-mailben haladéktalanul visszaigazolja Vevő részére, mégpedig Vevő megrendelésben feltüntetett e-mail címére (a továbbiakban: „Vevő elektronikus címe”). Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg a Vevőhöz, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség, illetve szerződéses kötelezettségei alól.

2.6. Eladó mindig jogosult a megrendelés jellegétől függően (az áru mennyisége, a vételár nagysága, becsült szállítási költségek) felkérni a Vevőt a megrendelése megerősítésére (például írásban vagy telefonon).

2.7. Az áru Vevő részére történő megküldésének időpontjáig a Vevő jogosult a megrendelés lemondására, mégpedig elektronikus úton vagy telefonon. A lemondás a tájékoztató e-mail kézbesítésével vagy telefonon történhet. Tehát a Vevő az 5. pont szerinti elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

2.8. Az Eladó által bármely módon közzétett áruértékesítési ajánlat nem kötelező érvényű, az Eladó tehát nem köteles adásvételi szerződést kötni az ilyen áru tekintetében, azaz nincs ajánlati kötöttsége.

2.9. Eladó webáruháza információkat tartalmaz az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről. Az áruház webes felületén feltüntetett áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségek csak azokban az esetekben érvényesek, amikor az áruk a Magyar Köztársaság területén kerülnek kiszállításra.

2.10. Vevő az adásvételi szerződés létrehozásakor egyetért a távközlési eszközök használatával. Az adásvételi szerződés létrehozásával összefüggésben a távközlési eszközök használata során felmerülő költségeket (internetes csatlakozás költségei, telefonhívási költségek) a Vevő maga viseli.

2.11. A megkötendő adásvételi szerződés a 2.2.a) pont szerinti postai megrendelés kivételével nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Eladó az adásvételi szerződést nem iktatja, de a megrendelést öt évig megőrzi. Vevő jogosult az adásvételi szerződés másolatának (illetve a megrendelésről telefonos beszélgetés segítségével készített felvétel) kikérésére, Eladó pedig köteles azt az ilyen kérelem benyújtásától számított legkésőbb 30 napon belül hozzáférhetővé tenni.

2.12. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy az árut bármilyen színben eljuttathassa a vevőhöz, amelyhez a vevő hozzájárul.

2.13. Az általános szerződési feltételek 2.8. cikkével kapcsolatban az eladónak joga van törölni a megrendelést abban az esetben, ha az áru nincs raktáron, vagy az eladó más okok miatt nem képes teljesíteni a szerződésből eredő kötelezettségeit. Az eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a vevőt erről a tényről, és visszafizetni a vevőnek a már kifizetett vételárat.

2.14. A Vevő panaszait az Eladó az info.hu@helvetia-dm.com elektronikus címen intézi. Az eladó információkat küld a vevő panaszának rendezéséről a vevő e-mail címére.

 

III. ÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1. Minden árutípus vételára mindig végleges ár és minden egyes árutípushoz egyértelműen kerül hozzárendelésre az Eladó kínálatában. A vételár egészen a készletek kiárusításáig tart, hacsak valamelyik árutípusnál az Eladó nem határozza meg az ár érvényességét más egyéb módon.

3.2. A megrendelés kitöltésével és megküldésével (esetlegesen a telefonon keresztül leadott megrendeléssel) Vevő kifejezetten egyetért a felkínált árral. Telefonos megrendelés esetén Vevő a hívás keretén belül fejezi ki egyetértését a felkínált árra vonatkozóan.

3.3. A vételárral együtt Vevő köteles Eladó részére megfizetni az áru csomagolásával és kiszállításával összefüggő költségeket is, a szerződésben meghatározott összegben. Kifejezett eltérő rendelkezés hiányában vételár alatt az áru kiszállításával összefüggő költségek is értendők.

3.4. Minden egyes küldeményhez adott mellékletben megtalálható a csekk az áru vételáráról, amelyet Vevő a megadott esedékességi határidőig térít meg. Utaláskor vagy a csekk postai befizetésekor ne töltse ki a megjegyzés vagy közlemény rovatot, mert a rendszer az utalásokat elektronikusan dolgozza fel, és a kézzel írott üzeneteket nem veszi figyelembe. Amennyiben közlendője van, kérjük, haladéktalanul vegy fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a 06 1 6333 666-os számon.

3.5. Amennyiben a Vevő az áru megtérítésére nem a küldeményhez mellékelt, előre kitöltött postai utalványt választja, hanem más fizetési módot vesz igénybe (pl. banki átutalást), Vevő felelőssége a helyes fizetési adatok megadása, azaz a helyes összeg, a fizetési azonosító és bankszámlaszám feltüntetése. Eladó nem viseli a felelősséget egy esetlegesen keletkezett kárért abban az esetben, ha a Vevő az átutalással történő fizetés során helytelen banki adatokat ad meg.

Amennyiben Vevő a banki utalást választja a fizetésre, a banki utalást a következő névre, illetve bankszámlaszámra kérjük utalni: Helvetia Direct Marketing s.r.o., UniCredit Bank, 10918001-00000093-36760004; Kérjük, hogy banki átutalás esetében a közlemény mezőben minden esetben adja meg ügyfélszámát, ebben a formátumban: 000, majd a hét jegyű ügyfélszám számokkal leírva, pl.: 0001234567

3.6. Abban az esetben, ha Vevő késedelembe esik a kifizetéssel, az eladó őt erre a tényre egy alkalommal ingyenesen figyelmezteti, hogy lehetőséget adjon a Vevő részére a helyzet megoldására (a küldemény megtérítésével, a küldemény visszaküldésével, esetlegesen a postánál történő reklamációval a küldemény elvesztése miatt). Abban az esetben, ha a Vevő az első figyelmeztetést követően sem rendezi a helyzetet, az eladó fenntartja a jogot a figyelmeztetések előkészítésével, nyomtatásával és megküldésével kapcsolatos díjak felszámítására a további figyelmeztetésekben, csakúgy, mint a hátralékos összeg késedelmi kamatainak esetleges kiszámlázására (a díjak a következők: a második figyelmeztetésnél 600 Ft, a harmadiknál 1.200 Ft, a negyediknél 1.800 Ft, az ötödiknél 2.400 Ft.) Abban az esetben, ha a követelés rendezéséhez nem elegendő öt figyelmeztetés megküldése, az eladó fenntartja a jogot a fennálló követelés átadására a követelések behajtásával professzionálisan foglalkozó valamelyik társaság részére. Az 5. felszólítást követően a gyártó jogosult a Vevővel szemben fennálló követelése érvényesítése érdekében harmadik fél követeléskezelő társaságot megbízni. Ezen esetben a gyártó a Vevővel szemben fennálló követelése kezelése céljából, kizárólag e cél eléréséhez szükséges adatokat – amennyiben a Vevő természetes személy, úgy e cél eléréséhez szükséges személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, a szerződés teljesítése érdekében – jogosult a 7.1. pontban megjelölt harmadik fél követeléskezelő társaságnak átadni.
Az átadandó személyes adatok:
• a Vevő személyének beazonosításához szükséges adatok;
• a követeléskezeléshez szükséges kapcsolati adatok;
• a követelés azonosításához szükséges adatok.
Abban az esetben, amennyiben a gyártó megbízza a követelés kezelésével az CREDITFORTE Kft.-t , úgy az eladó jogosult a megrendelő felé követeléskezelési díj felszámítására, amelynek összege 7.560,- Ft.

3.7. Eladó nem vállal felelősséget a reklámanyagokban és a webáruházban felmerülő esetleges nyomtatási hibákért, de igyekszik azokat elkerülni, illetve a webáruházban minél előbb kijavítani.

3.8. Ha az általánosan kötelező erejű jogszabályok ezt előírják, vagy a vevő külön kéri, az Eladó adóügyi dokumentumot - számlát - állít ki a vevő részére az adásvételi szerződés alapján teljesített fizetésekről. Az adóigazolás az áruval együtt, vagy elektronikus úton, a vevő e-mail címére kerül kézbesítésre. Az eladó áfafizető.

3.9. Az eladó által a vevőnek biztosított kedvezmények nem vonhatók össze.

3.10. Az áru a teljes kifizetésig és átvételig Eladó tulajdonában marad, azonban a kárveszély-viselés az áru Vevő általi átvételével Vevőre száll át.

 

IV. AZ ÁRU KISZÁLLÍTÁSA

4.1. Eladó az árut Vevő részére az általa meghatározott címre a Magyar Posta segítségével, vagy egyéb felhatalmazott futárcég segítségével szállítja ki. Katalógusból történő megrendelés esetén az árut Vevő részére általában a megrendelés kézhezvételétől számított 1-3 héten belül szállítják ki. Rendszeres szállítási megrendelés esetén az első küldeményt Vevő részére a megrendelése kézhezvételétől számított 1-3 héten belül szállítják ki, ezt követően pedig Eladó Vevő részére háromhetes rendszerességgel küldi meg az áruküldeményeket, egészen addig, amíg a Vevő felmondja a szerződést.

4.2. Vevő vállalja, hogy megadja a szükséges együttműködést az áru szállítása, kézbesítése és kiszállítása során, különösen, hogy feltünteti a teljes és helyes címet és rendelkezésre áll a küldemény átvételére. Az esetleges költségeket, amelyek Eladó számára merülnek fel az előbbi kötelezettségek Vevő általi megsértésének következtében (pl. pontatlan vagy helytelen cím megadása miatti ismételt kiszállítás), a Vevő viseli.

4.3. Abban az esetben, ha az áru kiszállítására a Vevő részére fuvarozó által kerül sor, Vevő köteles ellenőrizni, hogy az áru csomagolása nem sérült-e és bármely esetleges hibát köteles azonnal jelezni a fuvarozó részére. Vevő nem köteles az olyan áru átvételére a fuvarozótól, amelynek csomagolása sérült, vagy amely az áru jogosulatlan felbontásáról tanúskodik. Vevő a küldemény sértetlenségét a szállítólevélen, aláírásával igazolja, így bármely későbbi, sérült csomagolásra vonatkozó reklamáció az átvételt követően kizártnak tekinthető.

 

V. A SZERZŐDÉSTŐL TÖRTÉNŐ ELÁLLÁS

5.1. Vevő jogosult az adásvételi szerződéstől indokolás nélkül történő elállásra, mégpedig tizennégy (14) napon belül az áru átvételétől számítva, illetve az áru legutóbbi kiszállításának napjától számítva abban az esetben, ha az adásvételi szerződés alapján többféle árutípus szállítása történik, vagy ha az áru több részből áll. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződés tárgyát rendszeres áruszállítás képezi, a tizennégy (14) napos határidő az áru első kiszállítása átvételének napjától számítódik.

5.2. A szabványos űrlap a szerződéstől történő elállásra letölthető a weboldalunkról (www.helvetia.hu/wa), a használata azonban nem kötelező, szabad formátumú levelet is elfogadunk. Az írásbeli értesítésnek az adásvételi szerződéstől történő elállásról tartalmaznia kell a Vevő vezetéknevét, keresztnevét, lakcímét, telefonszámát, esetlegesen e-mail címét, az áru meghatározását, a rendelési és átvételi dátumot, az ügyfélszámot, a csomagszámot, amely adatokat Vevőnek meg kell küldenie az Eladó ügyfélszolgálatának elérhetőségére e-mailben az info.hu@helvetia-dm.com címre, vagy postán: Helvetia Apotheke, KLSZÜ, Budapest 1985. Ez a cím egyúttal az áru visszaküldésére is szolgál. A 14 napos határidő betartottnak tekintendő, ha a Vevő az elállási nyilatkozatát a14 napos határidő lejárta előtt elküldi. Az elállás kézhezvételét követően Eladó felesleges késedelem nélkül megerősíti annak fogadását, azt követően pedig felveszi a kapcsolatot Vevővel, hogy megállapodjanak a további eljárás tekintetében. Az egész folyamat felgyorsítása és egyszerűsítése érdekében javasoljuk, hogy a szerződéstől ügyfélszolgálatunk telefonszámán keresztül álljon el: 06-1-6-333-666 (H-P: 8:00-17:00).

5.3. A Vevő tudomásul veszi, hogy többek között nem lehet elállni az olyan áru kiszállításáról szóló adásvételi szerződéstől, amelyet a Vevő kérései szerint vagy az ő személyes igényeire módosítottak, az olyan áru kiszállításáról szóló adásvételi szerződéstől, amely gyorsan romlandó, csakúgy, mint az olyan áruról szólóról, amelyet a kiszállítást követően visszavonhatatlanul összekevertek egy másik áruval, az olyan zárt csomagolásban kiszállított áruról szóló adásvételi szerződéstől, amelyet a fogyasztó kivett a csomagolásból és higiéniai okokból nem lehetséges annak visszaküldése.

5.4. A szerződéstől történő elállás esetén az adásvételi szerződés az elejétől kezdve megszűnik, azzal, hogy a Vevő köteles az áru maradéktalan visszaküldésére Eladó részére legkésőbb tizennégy (14) napon belül a szerződéstől történő elállástól számítva. A határidő betartottnak tekinthető, amennyiben Vevő az árut a 14 nap elteltét megelőzően küldi vissza. Amennyiben a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, Vevő viseli az áru Eladó részére történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket, még abban az esetben is, ha az áru visszaküldése a természete miatt nem lehetséges a szokásos postai úton. Az árut Eladó részére sértetlen, bontatlan, nem elhasználódott állapotban, valamint, amennyiben lehetséges, az eredeti csomagolásban kell visszaküldeni.

5.5. Az áru Vevő általi visszaküldésétől számított tizennégy (14) napon belül Eladó jogosult elvégezni a visszaküldött áru átvizsgálását, különösen annak megállapítására, hogy a visszaküldött áru nem sérült-e, nem használódott-e el, vagy részlegesen nem fogyasztottak-e belőle. Amennyiben a Vevő által visszaküldött áru sérült, elhasználódott, vagy részben elfogyasztott, ezáltal tehát az áru értékcsökkenésére kerül sor, az Eladónak a Vevővel szemben kártérítési igénye keletkezik. A keletkezett kár megtérítésére vonatkozó igényt az Eladó egyoldalúan jogosult beszámítani Vevő vételár-visszatérítési igényével szemben.

5.6. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, Eladó köteles felesleges késedelem nélkül, legkésőbb azonban a szerződéstől történő elállástól számított tizennégy (14) napon belül visszaszolgáltatni részére valamennyi pénzeszközt, a kiszállítási költségeket is beleértve, amelyeket tőle az adásvételi szerződés alapján elfogadott. Eladó Vevő részére a pénzeszközöket bankszámlára történő átutalás útján szolgáltatja vissza. Postacímre nem áll módunkban a vételárat visszaküldeni. Amennyiben a Vevő az áru kiszállításának legolcsóbb módjától eltérő módot választott, mint amelyet az Eladó kínál, Eladó Vevő részére az áru kiszállítási költségeit az áruszállítás legolcsóbb kínált módjának megfelelő összegben téríti vissza.

5.7. Vevő az adásvételi szerződéstől történő elállásról szóló értesítésben feltünteti a bankszámlaszámot, amelyre részére a vételárat vissza kell szolgáltatni. Posta címre nem áll módunkban a vételárat visszaküldeni.
5.8. Amennyiben a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, Eladó nem köteles a kapott pénzeszközöket Vevő részére azelőtt visszaszolgáltatni, hogy a Vevő visszaszolgáltatta az árut, vagy egyértelműen bizonyította, hogy az árut Eladó részére már visszaküldte.

5.9. Vevő Eladó felé kizárólag az áru azon értékcsökkenéséért felelős, amely az ilyen áru természetével és tulajdonságaival ellenkező kezelés következtében keletkezett. Ha tehát a visszaküldött áru az előző mondattal ellentétben sérül meg, használódik el, vagy részlegesen elfogyasztásra került, Eladónak Vevővel szemben kártérítési igénye keletkezik. A keletkezett kár értékét az Eladó egyoldalúan jogosult levonni a Vevő vételár-visszatérítési igényének összegéből.

5.10. A rendszeres áruszállítás megszüntetése esetén Vevő ideális esetben a következő telefonszámon keresi meg Eladót: 06-1-6-333-666 (H-P: 8:00-17:00 között) a küldemények állapotával kapcsolatos naprakész információk végett. Természetesen az elektronikus vagy hagyományos postacím is használható, amely az Elérhetőség menüpontban található. A rendszeres küldemények feladásának feltételei elérhetők a következő címen: www.helvetia.hu/rendszeres-kuldemenyek

 

VI. HIBÁS TELJESÍTÉS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

6.1. Hibás teljesítés
Az Eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás vagy az áru a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Vevő (fogyasztó) által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás az Eladót terheli.

6.2. Kellékszavatosság
A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről, illetve a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Vevő - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet javítást vagy cserét, kivéve, ha a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára az igény teljesítése aránytalan többletköltséggel járna. Ha a javítást vagy a cserét nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról Vevő egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül Eladóval közölni. Ugyanakkor felhívjuk a Vevő figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
A Vevő az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy az árut, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.3. Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő - választása szerint – a 6.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék javítását vagy cseréjét kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó vagy az Eladó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Vevő a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Eladó) szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk a Vevő figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval (forgalmazóval) szemben érvényesítheti.

6.4. Jótállás - Tájékoztatjuk, hogy az Eladó nem forgalmaz a kötelező jótállásról szóló jogszabályok hatálya alá eső tartós fogyasztási cikkeket, és önként sem vállal jótállást az Eladótól megrendelhető termékekre.

6.5. Visszafizetés esetén a vevő a jótállásról vagy kellékszavatosságról szóló panaszlevelében feltünteti a bankszámlaszámot, amelyre részére a vételárat vissza kell szolgáltatni. Posta címre nem áll módunkban a vételárat visszaküldeni.

 

VII. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

7.1. Vevő az áru megrendelése alapján megosztja Eladóval a személyes adatait. Személyes adatoknak az Európai Parlament és Tanács a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv megszüntetéséről szóló, 2016/679/EU Rendelete (a továbbiakban: a személyes adatok védelméről szóló általános rendelet) (a továbbiakban: „GDPR Rendelet”) 4. cikke szerint az azonosított vagy azonosítható természetes személy (azaz: ügyfél) valamennyi adata minősül; ezalatt olyan természetes személy értendő, akit közvetlenül vagy közvetett módon azonosítani lehet, főként egy meghatározott azonosítóra történő hivatkozással, mint például a név, azonosító szám, helyadatok, hálózati azonosító, illetve egy vagy több különös elem az ilyen természetes személy fizikai, élettani, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitási tényezői közül.
A rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelője az Eladó, aki a személyes adatokat gyűjti, rendelkezik azokkal és viseli a felelősséget azok megfelelő és törvényes feldolgozásáért.
Az adásvételi szerződés létrehozásának és teljesítésének céljából a Vevő Eladó részére adatokat ad meg a nevéről, lakóhelyéről, telefonszámáról és e-mail címéről (a továbbiakban: „Személyes adatok”). A Vevő nevének és lakóhelye címének megosztása az adásvételi szerződés létrehozásának, az áru kézbesítésének és a számviteli bizonylat kibocsátásának céljából történik. A telefonszámát és e-mail címét a Vevővel történő kapcsolatfelvétel céljából adja meg, az adásvételi szerződés teljesítéséről történő tájékoztatás végett. Vevő név, lakcím, telefonszám, email, személyes és kintlévőségi adatait a vele szemben esetlegesen fennálló követelés behajtása céljából kezeli az Eladó. A Vevő személyes adatainak kezelésére e célokból nem vonatkozik a rendelet 6. cikke 1. bekezdésének b) pontjával összhangban a Vevő hozzájárulása, mivel a kezelésük a Vevővel létrehozott szerződés teljesítéséhez szükséges.
Az Eladó az alábbi Társaságok részére végez adattovábbítást a Vevővel szemben fennálló követelés kezelése céljából: CREDITFORTE Kft. (székhely: 1118 Budapest, Gombocz Zoltán u. 14.; cégjegyzékszám: 13 09 192965; a céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; honlap: www.creditforte.hu).

7.2. A személyes adatok kezelésére és feldolgozására - konkrétan a vezetéknév, keresztnév, cím, telefonszám és e-mail cím felhasználására sor kerül még Eladó részéről marketing célokra is a saját vállalata és más vállalatok termékei és szolgáltatásai népszerűsítése céljából, beleértve tájékoztatás küldését a szervezett rendezvényekről, gyártói és egyéb tevékenységekről, csakúgy, mint kereskedelmi tájékoztatás küldésére elektronikus úton, az érvényes európai törvényekkel összhangban.
A személyes adatok marketing célokra történő feldolgozásához adott hozzájárulást Vevő külön adja meg, mégpedig az Eladó vagy Vevő telefonbeszélgetése alapján, vagy Eladó webáruházában, e-mailben, SMS-ben vagy levélben. Az adatkezelési információk a GDPR Rendelet 12. cikke értelmében Vevő számára hozzáférhetőek a www.helvetia.hu/ou címen található Adatkezelési tájékoztatóban. A Vevő az általa adott hozzájárulást utólag kikérheti Eladótól e-mailben, vagy elkérheti az erre vonatkozó telefonbeszélgetést.

7.3. Eladó kijelenti, hogy valamennyi személyes adat bizalmas, és kizárólag az ügyféllel létrehozott szerződés teljesítéséhez és marketing akciókhoz kerülhet felhasználásra, és egyéb módon sem kerül közzétételre, harmadik személy részére nem kerül továbbadásra stb., a személyes adatok adatfeldolgozók részére történő, abból a célból történő átadásának kivételével, hogy az áruk kézbesítését és a fizetési műveleteket lebonyolítását biztosítsák, esetlegesen marketing akciók biztosításának céljából, amennyiben a személyes adatok ilyen felhasználásához a Vevő előzetesen hozzájárulását adta, többek között az alábbi adatfeldolgozók részére: Ing. Václav Kovalčík, Ing. Radka Šebková, Ing. Jiří Maroušek, salesforce.com EMEA Limited, blue-infinity s.r.o., ThinLine s.r.o., OneSolution s.r.o., Apex Computer s.r.o., Creditforte Kft., SSG EMEA Kft (Photel Online Solutions Kft), Tomek Péter, Korpás Zsolt EV, Tiszavirág Call Center Kft., Crystal Call SRL, Magyar posta Zrt., Direct Solution Partner Kft., LA-TE 2002 Kft, Integra Czech Republic s.r.o., GLS Czech Republic s.r.o.
Az Eladó által az adatfeldolgozó részére átadott adatok feldolgozására kizárólag az Eladó utasításai szerint kerül sor, valamint a GDPR Rendelet 28. cikkével összhangban létrehozott szerződés alapján. Az adatfeldolgozókról szóló részletes adatokat, azaz, hogy ki részére kerültek átadásra a Vevő személyes adatai, Eladó a következő e-mail címre küldött kérelem alapján osztja meg a Vevővel: info.hu@helvetia-dm.com.
A személyes adatok feldolgozása az Európai Unió területén történik, mégpedig a fentebb felsorolt adatfeldolgozók segítségével.
Valamennyi érdekelt fél oly módon jár el, hogy a Vevő ne szenvedjen kárt a jogaiban, különösen az emberi méltóság megőrzéséhez való jogában, valamint valamennyi fél ügyel a Vevő magán- és személyes életébe történő jogosulatlan beavatkozással szembeni védelemre. A személyes adatokat, amelyeket a Vevő önkéntesen ad meg, az érintettek az érvényes magyar törvényekkel, különösen a személyes adatok védelméről szóló törvénnyel, valamint a GDPR rendelettel összhangban gyűjtik, dolgozzák fel és tárolják.
A www.helvetia.hu domain tárhelyszolgáltatója a ONESolution s.r.o. (Cejl 82/58, Zábrdovice, 602 00 Brno, Cseh Köztársaság, +420 840 111 136 (külföldi telefonszám!), support@onebit.cz).

7.4. Vevő egyetért az ún. cookie-k (sütik) tárolásával a számítógépén. Abban az esetben, ha a weboldalon történő vásárlás elvégzése és az Eladó adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése anélkül is lehetséges, hogy sor kerülne az ún. sütik tárolására a Vevő számítógépén, Vevő az előző mondat szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

7.5. Vevő a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mégpedig a fentebb felsorolt célok bármelyikéért. A hozzájárulás visszavonására vonatkozó igény lehető leggyorsabban történő rendezésére az ilyen visszavonást Vevőnek az alábbi módok egyikén kell megtennie:
a) írásban, mégpedig az ügyfélszolgálat kapcsolattartási címére küldött levélben: Helvetia Apotheke, KLSZÜ, Budapest 1985;
b) e-mailben, mégpedig a következő címre küldött bejelentéssel: info.hu@helvetia-dm.com;
c) telefonon, az alábbi számon: 06-1-6-333-666

7.6. Vevő jogosult igazolást kérni arra vonatkozóan, hogy a személyes adatai feldolgozásra kerülnek-e, vagy sem, és amennyiben igen, Vevő jogosult-e a személyes adataihoz való hozzáférésre; Vevő továbbá jogosult a pontatlan személyes adatok javítását kérni, és jogosult az érdekeinek ellentmondó állapotok felszámolásával (személyes adatok blokkolása, kiegészítése, törlése, stb.). Amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, Ön hatósági vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi E. fasor 22/C, www.naih.hu, a továbbiakban: Hatóság). Mindez nem érinti a Vevő további, a személyes adatok védelméről szóló törvényből – az érvényes előírásoknak megfelelően – eredő jogait, valamint a Vevő GDPR rendeletből eredő jogait.
E követelések érvényesítési lehetőségével kapcsolatos részletes információkat Eladó kész a Vevő kérésére írásbeli formában megosztani.

7.7. A személyes adatokat Eladó legfeljebb 5 évig őrzi meg a rendelkezésre bocsátásuk pillanatától számítva, mégpedig szükségességük okánál fogva hiba miatti panasz (reklamáció) Vevő általi érvényesítésének esetére, 3 éves elévülési időtartam alatt, 2 éves tartalékkal, arra az esetre, ha a Vevő részéről sor kerülne per megindítására Eladóval szemben vagy eljárás indulna a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál.

 

VIII. JOGVITÁK PEREN KÍVÜLI RENDEZÉSE, PANASZKEZELÉS  

8.1. A Vevő, mint fogyasztó és az Eladó közötti adásvételi szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyekben – ideértve a termék minőségével, biztonságágával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, illetve a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügyeket is – (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) a Vevő panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat az Eladóhoz az alábbi elérhetőségeken:
Helvetia Direct Marketing s.r.o.,
Székhely: Hostivarska 133/64, 102 00 Praha 10, Cseh Köztársaság
levelezési cím: Helvetia Apotheke, KLSZÜ, Budapest 1985
Telefonszám: 06-1-6-333-666 (H-P 8:00-17:00)
E-mail cím: info.hu@helvetia-dm.com
Kapcsolat-felvételi űrlap: http://www.helvetia.hu/kontakty/

Az Eladó a telefonon közölt szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve amennyiben a Vevő nem ért egyet a telefonban ajánlott megoldással, valamint az írásban benyújtott panaszok esetében Eladó legkésőbb harminc napon belül írásban válaszol.

A fogyasztói vita rendezése érdekében az Eladó javasolja a Vevő számára, hogy panasz esetén előbb forduljon az Eladóhoz a fent megadott elérhetőségeken azzal, hogy amennyiben a kapott válasszal elégedetlen, akkor forduljon közvetlenül a társaság ombudsmanjához (ombudsman@helvetia-dm.com).

8.2. A Vevő fogyasztói jogvitában a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti. Az Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A békéltető testület független testület, melynek hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés (az Eladó alávetésének hiányában ajánlás) hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.
Az eljárásra a fogyasztó (Vevő) – magyarországi – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon. A fogyasztó (Vevő) magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye állapítja meg. A fogyasztó (Vevő) erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg, mely esetben ez a testület illetékes.
Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter rendeletének megfelelően - az illetékességi szabályok figyelembevételével - valamennyi megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak: Békéltető Testületek - A területeileg illetékes testületek: (bekeltetes.hu)

8.3. Az a Vevő, aki az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, illetve szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési platformját is:
Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr
Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.
Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

8.4. A Vevő fogyasztói jogvitában a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, a megyei (fővárosi) kormányhivatalhoz is fordulhat. A fogyasztóvédelem központi honlapja: www.fogyasztovedelem.kormany.hu, míg a kormányhivatalok elérhetőségei a KORMÁNYHIVATALOK (kormanyhivatal.hu) oldalon találhatóak meg.
 

 

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. A jelen ÁÜF 2021.07.01-én lépnek érvénybe és hatályba.

9.2. Eladó fenntartja a jogot a jelen Általános Üzleti Feltételek módosítására és kiegészítésére. Az Általános Üzleti Feltételek esetleges változtatásai és kiegészítései nem befolyásolják a már korábban létrehozott adásvételi szerződések rendelkezéseit.

 

 

 
 

  © 2010-2024 Helvetia Apotheke